ข่าวประชาสัมพันธ์

วิธีการกรอกข้อมูลนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2561

13 มีนาคม 2561
ผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ป. 1 ปีการศึกษา 2561 สามารถศึกษาวิธีการกรอกข้อมูลนักเรียนได้
จากเอกสาร ==> e0b2cff836-kark-rxk-khxmul-prawati-nakreiyn-sahrab-p1-2561.pdf
โดยช่วงเวลาในการเปิดระบบคือวันที่ 14-17 มีนาคม 2561