ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อสอบถาม (คลิก)

30 พฤษภาคม 2560
ผู้ปกครองสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียน
โดยติดต่อที่ line ID : @smdstudent
จะมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล
โดยสามารถติดต่อในเวลาราชการ
วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
**กรณีสอบถามข้อมูลอื่นเกี่ยวกับโรงเรียน สามารถติดต่อได้ที่ 043-203070