ข่าวประชาสัมพันธ์

ปิดระบบบันทึกข้อมูล

27 พฤษภาคม 2560
**ขณะนี้อยู่ในระหว่างปิดการบันทึก/แก้ไขข้อมูลนักเรียน แต่ผู้ปกครองยังคงสามารถเข้าระบบเพื่อดูรายละเอียดข้อมูลนักเรียนได้
ส่วนผู้ปกครองที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลนักเรียน ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่งานทะเบียน (คุณชลธิชา นาคอก) เพื่อขอเปิดระบบต่อไป