ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลวันเข้าเรียนครั้งแรก (ข้อมูลที่ต้องกรอกในระบบ)

17 เมษายน 2560
** ข้อมูลโรงเรียนที่จบการศึกษา ให้ใส่ชื่อโรงเรียน และชั้นเรียนก่อนที่นักเรียนจะมาเรียนที่สาธิตมอดินแดง

**วันเข้าเรียนครั้งแรก (ของนักเรียนที่เริ่มเข้าเรียนตอน ป.1) ให้ใส่ข้อมูลดังนี้
นักเรียนที่จะขึ้นชั้น ป.2 ใส่วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
นักเรียนที่จะขึ้นชั้น ป.3 ใส่วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558
นักเรียนที่จะขึ้นชั้น ป.4 ใส่วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557
นักเรียนที่จะขึ้นชั้น ป.5 ใส่วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556
นักเรียนที่จะขึ้นชั้น ป.6 ใส่วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555

** นักเรียนแทรกชั้น ให้ใส่วันที่เปิดเรียนในชั้นเรียนที่มาแทรกชั้นเรียน เช่น นักเรียนปัจจุบันที่
จะมอบตัวในชั้น ป.4 แต่มาแทรกชั้นตอน ป.2 (ปีการศึกษา 2558)
ให้ใส่วันเปิดเรียนวันที่ 25 พฤษภาคม 2558