ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญ(อ่านก่อนเข้าสู่ระบบ) วิธีเข้าระบบกรอกข้อมูลนักเรียน

9 เมษายน 2560
ผู้ปกครองสามารถศึกษาวิธีการเข้าระบบกรอกข้อมูลได้จากเอกสาร
โดยกดที่ลิงค์ 60bb1705ab-smdstuden2560.pdf