ข่าวประชาสัมพันธ์

วิธีเข้าระบบกรอกข้อมูลนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2561

6 มิถุนายน 2561
ผู้ปกครองสามารถศึกษาวิธีการเข้าระบบกรอกข้อมูลได้จากเอกสาร
โดยกดที่ลิงค์ =>> 43fd08a38e-kark-rxk-khxmul-prawati-nakreiyn-25612.pdf